Avslutte medlemskap

Oppsigelse av medlemskapet kan gjøres enten pr. e-post på eget skjema eller på eget skjema i senterets betjente åpningstider. Oppsigelsen skal bekreftes av Aktiv + pr. e-post eller skriftlig. Medlemsavtalen avsluttes med en måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Ved registrert oppsigelse, i for eksempel september, opphører medlemskapet 31. oktober. Hvis det er inngått en medlemsavtale med bindingstid, avsluttes ikke medlemskapet før bindingstiden utløper.