Frys av medlemskap

 Medlemsavtalen kan fryses ved:

• personlig sykdom/skade som medfører at man ikke kan trene.
• svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
• utenlandsstasjonering i arbeid eller studier.

Søknad om frys av medlemskontrakt gjøres pr. e-post på eget skjema eller på eget skjema i senterets betjente åpningstider. Dokumentasjon fra lege/helsestasjon eller bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested må legges ved søknaden. Frysing av medlemskontrakten skal være skriftlig godkjent av Aktiv + og innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frysing av medlemsperioder gis i hele måneder; minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis frys for.