Ros og ris

Vurder følgende på en skala fra 1 til 5, der 5 er best?

Utforming av garderober, treningssal, utstyr oa.

Renhold av garderober og treningslokaler.

Veiledning og oppfølging du har fått av instruktør i senterets betjente tider, utforming av treningsopplegg osv.

Mye eller lite for pengene.

Hvor fornøyd er du med ditt medlemskap ved Aktiv +?

Hvor fornøyd er du med nettsiden til Aktiv+?


Tips til Aktiv+?